۱۹ تیر

رویکرد آموزش مجازی

رويكرد گسترده به سوی آموزش مجازی نشان دهنده این است که سيستم نوين آموزش آنلاین فوائد و مزايای منحصر به فردی را برای افراد، سازمان ها ومراكز آموزشی به همراه …

۱۷ تیر

انواع آموزش فنی حرفه‌ ای

فضای آموزشی شامل كارگاه‌های آموزشی، كلاس ها، فضای اداری، آزمايشگاه، و امكانات جانبی است كه بر اساس ضوابط و مقررات به منظور ارتقاء مهارت و تخصص برای كارگران شاغل و …