۲۱ آذر

آموزش کارآفرینی

آموزش کارآفرینی به طور مستقیم بر کمیت و کیفیت عرضه کارآفرین در یک جامعه اثر می‌ گذارد، به همین دلیل است که در بسیاری از کشورها به ویژه در کشورهای …

۲۰ آذر

دغدغه‌ های اشتغال زنان

اشتغال زنان دغدغه‌ هایی را برای همه جوامع به خصوص در جامعه ما برای مردانی كه همسرانشان شاغل می‌ باشند به وجود آورده است كه كمتر مورد تحقیق و بررسی …

۲۰ آذر

حسابداری حرفه ای امید بخش

حسابداری قانونی حرفه ی امید بخش دیگری برای حسابداران است. اگر شما حرفه ی حسابداری را از طریق آموزش آنلاین شروع کردید سعی کنید به عنوان کارآموز تجربه به دست آورید …